Trageri ale artileriștilor în Poligonul Smârdan (Firings in Smardan Shooting Field)

Trageri cu armamentul de artilerie în Poligonul Smârdan (Artillery firings in Smardan shooting field)- foto Marian Geanã

Trageri cu armamentul de artilerie în Poligonul Smârdan (Artillery firings in Smardan shooting field)- foto Marian Geană