Masã rotundã cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu MariusOfiþeri de la Universitatea Naþionalã de Apãrare participanþi la discuþii - foto Vlãduþu MariusAspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu Marius
Masă rotundă cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 345 ori.
Ofițeri de la Universitatea Națională de Apărare participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 364 ori.
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 351 ori.
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu MariusOfiþeri de la Statul Major General participanþi la discuþii - foto Vlãduþu Marius
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 368 ori.
Ofițeri de la Statul Major General participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 361 ori.