Masã rotundã cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu MariusOfiþeri de la Universitatea Naþionalã de Apãrare participanþi la discuþii - foto Vlãduþu MariusAspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu Marius
Masă rotundă cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 369 ori.
Ofițeri de la Universitatea Națională de Apărare participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 394 ori.
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 376 ori.
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forþelor de menþinere a pãcii în protecþia populaþiei civile" - foto Vlãduþu MariusOfiþeri de la Statul Major General participanþi la discuþii - foto Vlãduþu Marius
Aspect din timpul mesei rotunde cu tema: "Rolul forțelor de menținere a păcii în protecția populației civile" - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 399 ori.
Ofițeri de la Statul Major General participanți la discuții - foto Vlăduțu Marius
Vizualizat: 391 ori.