Festivitatea de deschidere și aspecte de la modulul teoretic desfășurat la Cluj-Napoca

Jurnaliºtii exerseazã acordarea primului ajutor - foto Dumitru Toma

Jurnaliștii exersează acordarea primului ajutor - foto Dumitru Toma