Briefing-ul de prezentare al exerciþiului - foto Romeo FeraruColonelul Alexandru Poºircã, directorul exerciþiului, în timpul festivitãþii de începere a "BALKAN GUARD 09" - foto Romeo Feraru Drapelele þãrilor participante la exerciþiu - foto Romeo Feraru
Briefing-ul de prezentare al exercițiului - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1071 ori.
Colonelul Alexandru Poșircă, directorul exercițiului, în timpul festivității de începere a "BALKAN GUARD 09" - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1041 ori.
Drapelele țărilor participante la exercițiu - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 981 ori.
Participanþi la activitatea din Bulgaria - foto Romeo FeraruAspecte din timpul desfãºurãrii exerciþiului - foto Romeo FeraruBriefing-ul comandantului brigãzii multinaþionale - foto Romeo Feraru
Participanți la activitatea din Bulgaria - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 1048 ori.
Aspecte din timpul desfășurării exercițiului - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 745 ori.
Briefing-ul comandantului brigăzii multinaționale - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 710 ori.
Conducerea exerciþiului- foto Romeo FeraruDistinºii vizitatori în punctul de comandã al brigãzii multinationale - foto Romeo Feraru
Conducerea exercițiului- foto Romeo Feraru
Vizualizat: 813 ori.
Distinșii vizitatori în punctul de comandă al brigăzii multinationale - foto Romeo Feraru
Vizualizat: 756 ori.