Aspecte din ziua a II-a - Modulul practic de la Brigada 81 Mecanizată Bistrița

Conducerea Brigãzii prezintã jurnaliºtilor misiunile marii unitati - foto Dumitru Toma

Conducerea Brigăzii prezintă jurnaliștilor misiunile marii unitati - foto Dumitru Toma