Aspecte din ziua a II-a - Modulul practic de la Brigada 81 Mecanizată Bistrița

Jurnaliºtilor li se prezintã tehnica din dotarea Brigãzii- foto Dumitru Toma

Jurnaliștilor li se prezintă tehnica din dotarea Brigăzii- foto Dumitru Toma