Aspecte de la lucrãrile de reabilitare (Aspect from the reabilitaion works)- foto SMFTAspecte de la lucrãrile de reabilitare (Aspect from the reabilitaion works)- foto SMFTGeniºtii Batalionului 136 Treceri "Apulum" în misiune la Porþile Transfãgãrãºanului ( Militaries from the 136th Engineers Battalion Treceri "Apulum" in mission at the Portile Transfagarasanului)- foto SMFT
Aspecte de la lucrările de reabilitare (Aspect from the reabilitaion works)- foto SMFT
Vizualizat: 672 ori.
Aspecte de la lucrările de reabilitare (Aspect from the reabilitaion works)- foto SMFT
Vizualizat: 613 ori.
Geniștii Batalionului 136 Treceri "Apulum" în misiune la Porțile Transfăgărășanului ( Militaries from the 136th Engineers Battalion Treceri "Apulum" in mission at the Portile Transfagarasanului)- foto SMFT
Vizualizat: 628 ori.
Militar  genist în timpul lucrãrilor (An military engineer during the works) - foto SMFTMontarea plãcii comemorative (Mount of the commemorative plate)- foto SMFTPoarta Întâlnirii la finalul lucrãrilor (Meeting Gate - at the end of works)- foto SMFT
Militar genist în timpul lucrărilor (An military engineer during the works) - foto SMFT
Vizualizat: 668 ori.
Montarea plăcii comemorative (Mount of the commemorative plate)- foto SMFT
Vizualizat: 629 ori.
Poarta Întâlnirii la finalul lucrărilor (Meeting Gate - at the end of works)- foto SMFT
Vizualizat: 767 ori.
Restaurarea Poarþii Întãlnirii (Restauration of Meeting Gate) - foto SMFT
Restaurarea Poarții Întălnirii (Restauration of Meeting Gate) - foto SMFT
Vizualizat: 636 ori.