Exercițiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)

Formaþie a militarilor din forþele pentru operaþii speciale (Sniper Team FOS)- foto Marius Crãciun

Formație a militarilor din forțele pentru operații speciale (Sniper Team FOS)- foto Marius Crăciun