Exercițiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)

Exerciþiu militar de paraºutare din aeronava C 130 "Hercules" (Parachutism military exercise from C 130 "Hercules" plane)- foto Marius Crãciun

Exercițiu militar de parașutare din aeronava C 130 "Hercules" (Parachutism military exercise from C 130 "Hercules" plane)- foto Marius Crăciun