Exercițiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)

Militari participanþi la activitãþile desfãºurate cu ocazia Zilei Distinºilor Vizitatori - foto www.mohr.hr

Militari participanți la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Distinșilor Vizitatori - foto www.mohr.hr