Exercițiul "JACKAL STONE 09" ("JACKAL STONE 09" Exercise)

Exerciþiu demonstrativ prezentat participanþilor la Ziua Distinºilor Vizitatori - foto www.mohr.hr

Exercițiu demonstrativ prezentat participanților la Ziua Distinșilor Vizitatori - foto www.mohr.hr