Exercițiul bilateral ROMANIAN EXPRESS 09 (ROMANIAN EXPRESS 09 bilateral exercise)

Militari români ºi scoþieni lucrând la interiorul clãdirii - foto Oliver Anghel

Militari români și scoțieni lucrând la interiorul clădirii - foto Oliver Anghel