Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea trece în revistã Garda de Onoare - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of National Defence Gabriel Oprea reviewing the Guard of Honor)Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea primeºte onorul - foto Valentin Ciobîrcã
(The Guard of Honor salutes Defence Minister Gabriel Oprea)Ceremonia oficialã de arborare a drapelului NATO la sediul MApN - foto Valentin Ciobîrcã
(Hoisting NATO Colours during the ceremony organized at MoND HQ)
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea trece în revistă Garda de Onoare - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Gabriel Oprea reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 407 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea primește onorul - foto Valentin Ciobîrcă
(The Guard of Honor salutes Defence Minister Gabriel Oprea)
Vizualizat: 406 ori.
Ceremonia oficială de arborare a drapelului NATO la sediul MApN - foto Valentin Ciobîrcă
(Hoisting NATO Colours during the ceremony organized at MoND HQ)
Vizualizat: 347 ori.
Onor la drapele - foto Valentin Ciobîrcã
(Saluting the Colours)Aspect din timpul ceremoniei de inaltare a Drapelelor Romaniei si NATO, la sediul MApN - foto Vali Ciobarca
(Hoisting Romanian and NATO Colours during the official ceremony organized at MoND HQ )Highlight for Album: Aspecte de la ceremoniile desfãºurate în þarã 
(Aspects from ceremonies organised across the country)
Onor la drapele - foto Valentin Ciobîrcă
(Saluting the Colours)
Vizualizat: 346 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de inaltare a Drapelelor Romaniei si NATO, la sediul MApN - foto Vali Ciobarca
(Hoisting Romanian and NATO Colours during the official ceremony organized at MoND HQ )
Vizualizat: 511 ori.