Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto Cãtãlin Ovreiuªeful de promoþie, elev plutonier-adjutant Alexa Radu, transmite mesajul cãtre audienþã - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe elevii premianþi - foto Cãtãlin Ovreiu
Defilarea elevilor Colegiului Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 633 ori.
Șeful de promoție, elev plutonier-adjutant Alexa Radu, transmite mesajul către audiență - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 862 ori.
Ministrul apărării naționale îi felicită pe elevii premianți - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 818 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Gabriel Oprea avanseazã în grad pe elev plutonier-adjutant Iliosu Florina - foto Cãtãlin Ovreiuªeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicitã pe elevii premianþi - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul ceremoniei - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 751 ori.
Ministrul Gabriel Oprea avansează în grad pe elev plutonier-adjutant Iliosu Florina - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 811 ori.
Șeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicită pe elevii premianți - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 748 ori.