Depunerea unei coroane de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie, amplasat în faþa Palatului Naþional al Copiilor din Parcul Tineretului (Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian Military Heroes Killed on Duty, in Tineretului Park) - foto Petricã MihalacheAspect de la ceremonia organizatã la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie, amplasat în faþa Palatului Naþional al Copiilor din Parcul Tineretului (Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian Military Heroes Killed on Duty, in Tineretului Park) - foto Petricã MihalacheAspect de la ceremonia organizatã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior in Carol I ) - foto Petricã Mihalache
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie, amplasat în fața Palatului Național al Copiilor din Parcul Tineretului (Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian Military Heroes Killed on Duty, in Tineretului Park) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 568 ori.
Aspect de la ceremonia organizată la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie, amplasat în fața Palatului Național al Copiilor din Parcul Tineretului (Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian Military Heroes Killed on Duty, in Tineretului Park) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 574 ori.
Aspect de la ceremonia organizată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior in Carol I ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 589 ori.
Aspect de la ceremonia organizatã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior in Carol I ) - foto Petricã MihalacheAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Braºov (Ceremony in Braºov garrison ) - foto Dorin CoteaAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Braºov (Ceremony in Braºov garrison ) - foto Dorin Cotea
Aspect de la ceremonia organizată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior in Carol I ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 573 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Brașov (Ceremony in Brașov garrison ) - foto Dorin Cotea
Vizualizat: 591 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Brașov (Ceremony in Brașov garrison ) - foto Dorin Cotea
Vizualizat: 569 ori.
Aspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Iaºi (Ceremony in Iaºi garrison ) - foto Daniel BurlacuAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Iaºi (Ceremony in Iaºi garrison ) - foto Daniel BurlacuAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Târgu Mureº (Ceremony in Târgu Mureº garrison ) - foto A. Popescu
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Iași (Ceremony in Iași garrison ) - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 551 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Iași (Ceremony in Iași garrison ) - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 539 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Târgu Mureș (Ceremony in Târgu Mureș garrison ) - foto A. Popescu
Vizualizat: 575 ori.
Aspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Târgu Mureº (Ceremony in Târgu Mureº garrison ) - foto A. PopescuAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Buzãu (Ceremony in Buzãu garrison ) - foto Iulian CadulencuAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Buzãu (Ceremony in Buzãu garrison ) - foto Iulian Cadulencu
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Târgu Mureș (Ceremony in Târgu Mureș garrison ) - foto A. Popescu
Vizualizat: 582 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Buzău (Ceremony in Buzău garrison ) - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 632 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Buzău (Ceremony in Buzău garrison ) - foto Iulian Cadulencu
Vizualizat: 581 ori.
Aspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Constanþa - foto Forþele NavaleAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Constanþa - foto Forþele NavaleAspect de la ceremonia organizatã în garnizoana Piatra Neamþ - foto Daniel Burlacu
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Constanța - foto Forțele Navale
Vizualizat: 320 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Constanța - foto Forțele Navale
Vizualizat: 295 ori.
Aspect de la ceremonia organizată în garnizoana Piatra Neamț - foto Daniel Burlacu
Vizualizat: 286 ori.