Ziua Drapelului Nažional (The National Flag Day)

Ridicarea Drapelului pe timpul intonarii Imnului National - foto Valentin Ciobîrcã
(The National Flag is hoisted while the National Anthem is played)

Ridicarea Drapelului pe timpul intonarii Imnului National - foto Valentin Ciobīrcć
(The National Flag is hoisted while the National Anthem is played)