Sportivi ai Clubului Steaua - Foto Eugen MihaiAlocuþiunea ministrului apãrãrii naþionale în deschiderea festivitãþilor - Foto Eugen MihaiComandantul CSA Steaua oferã ministrului Corneliu Dobriþoiu Placheta aniversarã a Clubului - Foto Eugen Mihai
Sportivi ai Clubului Steaua - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 396 ori.
Alocuțiunea ministrului apărării naționale în deschiderea festivităților - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 382 ori.
Comandantul CSA Steaua oferă ministrului Corneliu Dobrițoiu Placheta aniversară a Clubului - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 408 ori.
Cuvântul Iolandei Balaº Soter, multiplã campioanã olimpicã a CSA - Foto Eugen Mihai Cristian Þopescu la Gala sportivilor militari - Foto Eugen Mihaiªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul locotenent Sorin Ioan,  înmâneazã distincþii aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai
Cuvântul Iolandei Balaș Soter, multiplă campioană olimpică a CSA - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 380 ori.
Cristian Țopescu la Gala sportivilor militari - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 376 ori.
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul locotenent Sorin Ioan, înmânează distincții aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 381 ori.
Moment de premiere a sportivilor militari ai CSA Steaua - Foto Eugen MihaiAnghel Iordãnescu pe podiumul de premiere al Galei  - Foto Eugen MihaiCristian Gaþu pe podiumul de premiere al Galei  - Foto Eugen Mihai
Moment de premiere a sportivilor militari ai CSA Steaua - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 370 ori.
Anghel Iordănescu pe podiumul de premiere al Galei - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 333 ori.
Cristian Gațu pe podiumul de premiere al Galei - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 423 ori.
Nicu Vlad pe podiumul de premiere al Galei  - Foto Eugen MihaiSecretarul de stat Dan Tãtaru înmâneazã distincþii aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen MihaiCamelia Potec pe podiumul de premiere al Galei  - Foto Eugen Mihai
Nicu Vlad pe podiumul de premiere al Galei - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 350 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru înmânează distincții aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 374 ori.
Camelia Potec pe podiumul de premiere al Galei - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 368 ori.
Secretarul de stat Floarea ªerban înmâneazã distincþii aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen MihaiSecretarul general al MApN Mihai ªova înmâneazã distincþii aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen MihaiAntrenoarea Ana Pascu pe podiumul de premiere al Galei  - Foto Eugen Mihai
Secretarul de stat Floarea Șerban înmânează distincții aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 364 ori.
Secretarul general al MApN Mihai Șova înmânează distincții aniversare sportivilor legendari ai Clubului - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 359 ori.
Antrenoarea Ana Pascu pe podiumul de premiere al Galei - Foto Eugen Mihai
Vizualizat: 363 ori.