Salutul Gãrzii de Onoare - foto Petricã MihalacheOficialitãþi militare ºi civile prezente la Parada Naþionalã - foto Petricã Mihalache Depunerea unei coroane de flori de cãtre preºedintele României - foto Valentin Ciobârcã
Salutul Gărzii de Onoare - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 705 ori.
Oficialități militare și civile prezente la Parada Națională - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 792 ori.
Depunerea unei coroane de flori de către președintele României - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 732 ori.
Militari participanþi la Parada Naþionalã - foto Valentin CiobârcãCeremonia de decorare a Drapelului de Luptã al Batalionului 2 Infanterie „Cãlugãreni” - foto Valentin CiobârcãCeremonia de decorare a Drapelului de Luptã al Batalionului 495 Infanterie „Cãpitan ªtefan ªoverth” - foto Valentin Ciobârcã
Militari participanți la Parada Națională - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 722 ori.
Ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă al Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 789 ori.
Ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă al Batalionului 495 Infanterie „Căpitan Ștefan Șoverth” - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 758 ori.
Militari ºi tehnicã la Parada Naþionalã - foto Petricã MihalacheMilitari la Parada organizatã de Ziua Naþionalã a României - foto Petricã MihalacheMilitari la Parada organizatã de Ziua Naþionalã a României - foto Petricã Mihalache
Militari și tehnică la Parada Națională - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 785 ori.
Militari la Parada organizată de Ziua Națională a României - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 811 ori.
Militari la Parada organizată de Ziua Națională a României - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 880 ori.
Militari la Parada organizatã de Ziua Naþionalã a României - foto Petricã MihalacheMilitari ºi tehnicã folositã în teatrele de operaþii - foto Petricã MihalacheParticipanþi la Parada organizatã de Ziua Naþionalã a României - foto Valentin Ciobârcã
Militari la Parada organizată de Ziua Națională a României - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 823 ori.
Militari și tehnică folosită în teatrele de operații - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 814 ori.
Participanți la Parada organizată de Ziua Națională a României - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 780 ori.
Formaþie de trei elicoptere IAR-330 Puma, condusã de comandantul Flotilei 90 Transport Aerian, generalul de flotilã aerianã Ion Cristinel - foto Valentin CiobârcãParticipanþi la Parada organizatã de Ziua Naþionalã a României - foto Valentin CiobârcãBlocul de paradã al tehnicii este survolat de douã formații de avioane de vânãtoare MiG-21 LanceR - foto Valentin Ciobârcã
Formație de trei elicoptere IAR-330 Puma, condusă de comandantul Flotilei 90 Transport Aerian, generalul de flotilă aeriană Ion Cristinel - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 751 ori.
Participanți la Parada organizată de Ziua Națională a României - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 757 ori.
Blocul de paradă al tehnicii este survolat de două formații de avioane de vânătoare MiG-21 LanceR - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 769 ori.