ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la serbarea Pomului de Crãciun organizatã pentru copiii eroilor cãzuþi la datorie sau rãniþi - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã Mihalache
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la serbarea Pomului de Crăciun organizată pentru copiii eroilor căzuți la datorie sau răniți - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 447 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 383 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 360 ori.
Aspect din timpul spectacolului de la Cercul Militar Naþional - foto Petricã MihalacheCopii aºteptând daruri de la Moº Crãciun - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul spectacolului de la Cercul Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 369 ori.
Copii așteptând daruri de la Moș Crăciun - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 393 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 392 ori.
Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 383 ori.
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 383 ori.
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 378 ori.