Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu comandanþii de unitãþi ºi mari unitãþi - foto Valentin Ciobîrcã


Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu comandanþii de unitãþi ºi mari unitãþi - foto Valentin Ciobîrcã
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu comandanții de unități și mari unități - foto Valentin Ciobîrcă


Vizualizat: 1015 ori.
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu comandanții de unități și mari unități - foto Valentin Ciobîrcă


Vizualizat: 1125 ori.