Repatrierea victimelor accidentului rutier din Muntenegru (Repatriation of the Car Crash Victims from Montenegro)

Slujbã religioasã în memoria victimelor - foto Petricã Mihalache

Slujb„ religioas„ Ón memoria victimelor - foto Petric„ Mihalache