Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi ºeful SMFA, general-locotenent Cârnu Fãnicã, la Flotila 71 Aerianã - foto Valentin CiobârcãMinistrul Mircea Duºa la expoziþia staticã - foto Valentin CiobârcãMinistrul Mircea Duºa la expoziþia staticã - foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, și șeful SMFA, general-locotenent Cârnu Fănică, la Flotila 71 Aeriană - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 424 ori.
Ministrul Mircea Dușa la expoziția statică - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 366 ori.
Ministrul Mircea Dușa la expoziția statică - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 383 ori.
Paraºutist la exerciþiul organizat cu prilejul Zilei Aviaþiei - foto Valentin CiobârcãAeronave civile la exerciþiul organizat cu prilejul Zilei Aviaþiei - foto Valentin CiobârcãAeronavã civilã la exerciþiul organizat cu prilejul Zilei Aviaþiei - foto Valentin Ciobârcã
Parașutist la exercițiul organizat cu prilejul Zilei Aviației - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 340 ori.
Aeronave civile la exercițiul organizat cu prilejul Zilei Aviației - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 350 ori.
Aeronavă civilă la exercițiul organizat cu prilejul Zilei Aviației - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 331 ori.
Aspect din timpul demonstraþiilor aeriene - foto Valentin CiobârcãAspect din timpul exerciþiului combinat - aerian ºi terestru - coborâre în rapel - foto Valentin CiobârcãAspect din timpul exerciþiului combinat - aerian ºi terestru - foto Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul demonstrațiilor aeriene - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 392 ori.
Aspect din timpul exercițiului combinat - aerian și terestru - coborâre în rapel - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 387 ori.
Aspect din timpul exercițiului combinat - aerian și terestru - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 373 ori.
Aspect din timpul exerciþiului combinat - aerian ºi terestru -  foto Valentin CiobârcãSimularea misiunii de evacuare medicalã - foto Valentin CiobârcãAeronavã MIG 21 LanceR în procedura de decolare - foto Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul exercițiului combinat - aerian și terestru - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 347 ori.
Simularea misiunii de evacuare medicală - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 342 ori.
Aeronavă MIG 21 LanceR în procedura de decolare - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 362 ori.
Aspect din timpul demonstraþiilor aeriene - foto Valentin CiobârcãFormaþie de aeronave MIG 21 LanceR de la Câmpia Turzii - foto Valentin CiobârcãAeronavã MIG 21 LanceR dirijatã spre locul de oprire - foto Valentin Ciobârcã
Aspect din timpul demonstrațiilor aeriene - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 381 ori.
Formație de aeronave MIG 21 LanceR de la Câmpia Turzii - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 395 ori.
Aeronavă MIG 21 LanceR dirijată spre locul de oprire - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 393 ori.