Ministrul apãrãrii naþionale la ºedinþa Comandamentului de iarnã, Prefectura Brãila - foto Mãdãlina Ilinca 
Ministrul apãrãrii naþionale la ºedinþa Comandamentului de iarnã, Prefectura Brãila - foto Mãdãlina Ilinca 
Ministrul apãrãrii naþionale în localitatea Scorțaru Nou, jud. Brãila - foto Mãdãlina Ilinca
Ministrul apărării naționale la ședința Comandamentului de iarnă, Prefectura Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 136 ori.
Ministrul apărării naționale la ședința Comandamentului de iarnă, Prefectura Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 134 ori.
Ministrul apărării naționale în localitatea Scorțaru Nou, jud. Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 167 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale în localitatea Scorțaru Nou, jud. Brãila - foto Mãdãlina Ilinca Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Brãila - foto Mãdãlina IlincaMilitarii încarcã pâine pentru a fi distribuitã persoanelor afectate de cãderile masive de zãpadã - foto Victor Nichifor
Ministrul apărării naționale în localitatea Scorțaru Nou, jud. Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 150 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 149 ori.
Militarii încarcă pâine pentru a fi distribuită persoanelor afectate de căderile masive de zăpadă - foto Victor Nichifor
Vizualizat: 152 ori.
Militarii încarcã pâine pentru a fi distribuitã persoanelor afectate de cãderile masive de zãpadã - foto Victor NichiforMilitari din SMFN încarcã în elicopter alimente de strictã necesitate - foto Victor NichiforAlimentele sunt pregãtite pentru transportarea cãtre populaþia din localitãþile izolate - foto Victor Nichifor
Militarii încarcă pâine pentru a fi distribuită persoanelor afectate de căderile masive de zăpadă - foto Victor Nichifor
Vizualizat: 163 ori.
Militari din SMFN încarcă în elicopter alimente de strictă necesitate - foto Victor Nichifor
Vizualizat: 140 ori.
Alimentele sunt pregătite pentru transportarea către populația din localitățile izolate - foto Victor Nichifor
Vizualizat: 130 ori.
Ministrul apãrãrii naționale, în localitãțile afectate de cãderile masive de zãpadã din județul Brãila - foto Mãdãlina IlincaMinistrul Mircea Dușa se intereseazã de problemele localnicilor - foto Mãdãlina IlincaMinistrul Mircea Dușa se intereseazã de problemele localnicilor - foto Mãdãlina Ilinca
Ministrul apărării naționale, în localitățile afectate de căderile masive de zăpadă din județul Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 198 ori.
Ministrul Mircea Dușa se interesează de problemele localnicilor - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 181 ori.
Ministrul Mircea Dușa se interesează de problemele localnicilor - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 162 ori.
Ministrul apãrãrii naționale la locuințele înzãpezite din Brãila - foto Mãdãlina IlincaMilitari de la Divizia 2 Infanterie se deplaseazã la o intervenþie în Buzãu - foto Gabriel ZilescuMilitari deszãpezesc locuinþe din Buzãu - foto Gabriel Zilescu
Ministrul apărării naționale la locuințele înzăpezite din Brăila - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 174 ori.
Militari de la Divizia 2 Infanterie se deplasează la o intervenție în Buzău - foto Gabriel Zilescu
Vizualizat: 185 ori.
Militari deszăpezesc locuințe din Buzău - foto Gabriel Zilescu
Vizualizat: 209 ori.