Ministrul Duºa împreunã cu familiile rãniþilor dupã aterizare în Germania - foto Mãdãlina IlincaMinistrul apãrãrii naþionale îl înainteazã în grad pe sublocotenentul Ionuþ Alin Marinescu - foto Mãdãlina IlincaCaporalul clasa a III-a Eugen Valentin Pãtru, sora sa ºi ministrul Duºa
- foto Mãdãlina Ilinca
Ministrul Dușa împreună cu familiile răniților după aterizare în Germania - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 708 ori.
Ministrul apărării naționale îl înaintează în grad pe sublocotenentul Ionuț Alin Marinescu - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 784 ori.
Caporalul clasa a III-a Eugen Valentin Pătru, sora sa și ministrul Dușa
- foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 758 ori.
Caporalul clasa a III-a Marius Bogdan Radu, mama sa ºi ministrul apãrãrii naþionale - foto Mãdãlina IlincaAspect din timpul vizitei - foto Mãdãlina Ilinca
Caporalul clasa a III-a Marius Bogdan Radu, mama sa și ministrul apărării naționale - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 696 ori.
Aspect din timpul vizitei - foto Mădălina Ilinca
Vizualizat: 746 ori.