Premierul Victor Ponta trece în revistã formaþia la ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Prime Minister Victor Ponta reviewing the soldiers formation during the military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates )  - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates) - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcã
Premierul Victor Ponta trece în revistă formația la ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Prime Minister Victor Ponta reviewing the soldiers formation during the military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 829 ori.
Aspect de la ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 862 ori.
Aspect de la ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 828 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Defence Minister, Mircea Duºa, addressing the graduates of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcã Aspect de la ceremonia militarã de acordare a primului grad de ofiþer absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, se adresează absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Defence Minister, Mircea Dușa, addressing the graduates of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 837 ori.
Aspect de la ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 857 ori.
Aspect de la ceremonia militară de acordare a primului grad de ofițer absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Military ceremony marking the first C.O. rank held by the Land Forces’ Academy graduates ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 976 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, oferã distincþii ºi-i felicitã pe ºefii de promoþie pe specializãri universitare din Academia Forþelor Terestre (Minister, Mircea Duºa, awarding and congratulating the chiefs of class of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcã Premierul Victor Ponta se adreseazã absolvenþilor Academiei Forþelor Terestre (Prime Minister Victor Ponta addressing the graduates of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, oferă distincții și-i felicită pe șefii de promoție pe specializări universitare din Academia Forțelor Terestre (Minister, Mircea Dușa, awarding and congratulating the chiefs of class of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 905 ori.
Premierul Victor Ponta se adresează absolvenților Academiei Forțelor Terestre (Prime Minister Victor Ponta addressing the graduates of the Land Forces’ Academy) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 826 ori.