Întâlnirea ministrului apărării naționale cu o delegație a Comisiei Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii (Defence Minister’s Meeting with a Delegation of the U.S. House of Representatives Armed Services Committee)

Ministrul Mircea Duºa ºi congresmanul Michael Rogers (Minister Mircea Duºa and Congressman Michael Rogers.) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Mircea Dușa și congresmanul Michael Rogers (Minister Mircea Dușa and Congressman Michael Rogers.) - foto Valentin Ciobîrcă