Întâlnirea ministrului apărării naționale cu o delegație a Comisiei Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii (Defence Minister’s Meeting with a Delegation of the U.S. House of Representatives Armed Services Committee)

Aspect de pe timpul discuþiilor oficiale cu delegaþia bipartitã a Camerei Reprezentanþilor din Statele Unite ale Americii (Official talks during the meeting with the delegation of U.S. House of Representatives Armed Services Committee) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de pe timpul discuțiilor oficiale cu delegația bipartită a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii (Official talks during the meeting with the delegation of U.S. House of Representatives Armed Services Committee) - foto Valentin Ciobîrcă