Întâlnirea ministrului apărării naționale cu o delegație a Comisiei Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii (Defence Minister’s Meeting with a Delegation of the U.S. House of Representatives Armed Services Committee)

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu delegaþia bipartitã a Camerei Reprezentanþilor din Statele Unite ale Americii (Minister Mircea Duºa and the delegation of U.S. House of Representatives Armed Services Committee) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Mircea Dușa împreună cu delegația bipartită a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii (Minister Mircea Dușa and the delegation of U.S. House of Representatives Armed Services Committee) - foto Valentin Ciobîrcă