Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul la Divizia 1 Infanterie „Dacica” - foto Eugen Mihai
Aspect de la activitate - foto Eugen Mihai
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi - foto Eugen Mihai
Ministrul Mircea Dușa primește onorul la Divizia 1 Infanterie „Dacica” - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 360 ori.
Aspect de la activitate - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 353 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți - foto Eugen Mihai

Vizualizat: 366 ori.
Comandantul diviziei, generalul-maior Cãtãlin Tomescu, se adreseazã celor prezenþi - foto Eugen Mihai
Comandantul diviziei, generalul-maior Cătălin Tomescu, se adresează celor prezenți - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 362 ori.