transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale întâmpinat de ºeful SMFN - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul la Statul Major al Forþelor Navale - foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel ªeful SMFN adresându-se audienþei -  foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
Ministrul apărării naționale întâmpinat de șeful SMFN - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 289 ori.
Ministrul Mircea Dușa primește onorul la Statul Major al Forțelor Navale - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 309 ori.
Șeful SMFN adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 394 ori.
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General la bilanþul SMFN -  foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Aspect din timpul activitãþii -  foto Valentin Ciobîrcã transpixel
transpixel
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General la bilanțul SMFN - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 392 ori.
Aspect din timpul activității - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 403 ori.