Ministrul apãrãrii naþionale întâmpinat de ºeful SMFN - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul la Statul Major al Forþelor Navale - foto Valentin Ciobîrcã
ªeful SMFN adresându-se audienþei -  foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale întâmpinat de șeful SMFN - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 302 ori.
Ministrul Mircea Dușa primește onorul la Statul Major al Forțelor Navale - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 321 ori.
Șeful SMFN adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 416 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General la bilanþul SMFN -  foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul activitãþii -  foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General la bilanțul SMFN - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 414 ori.
Aspect din timpul activității - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 419 ori.