transpixel
transpixel Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the exercise) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã 
(Photo coverage of the exercise) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale la exerciþiul de la Bacãu - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister attending the exercise in Bacãu) transpixel
transpixel
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 468 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 445 ori.
Ministrul apărării naționale la exercițiul de la Bacău - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister attending the exercise in Bacău)
Vizualizat: 499 ori.
transpixel
transpixel Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã 
(Photo coverage of the exercise) transpixel
transpixel
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the exercise)
Vizualizat: 473 ori.