Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului SEEBA 15 (Distinguished Visitors’ Day at Exercise SEEBA-15)

Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori a exerciþiului SEEBA 15 - foto M.Ap.N.
(Distinguished Visitors’ Day at SEEBA-15)

Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului SEEBA 15 - foto M.Ap.N.
(Distinguished Visitors’ Day at SEEBA-15)