Aspect din timpul Reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe (Meeting of the Foreign Affairs Council) - foto site Uniunea Europeanã
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la  lucrãrile Comitetului Director al Agenþiei Europene de Apãrare (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the meeting of the SteeringBoard of the European Defence Agency) - foto site Uniunea Europeanã
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la lucrãrile Comitetului Director al Agenþiei Europene de Apãrare (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the meeting of the Steering Board of the European Defence Agency) - foto M.Ap.N.
Aspect din timpul Reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe (Meeting of the Foreign Affairs Council) - foto site Uniunea Europeană
Vizualizat: 185 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la lucrările Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the meeting of the SteeringBoard of the European Defence Agency) - foto site Uniunea Europeană
Vizualizat: 275 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la lucrările Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the meeting of the Steering Board of the European Defence Agency) - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 200 ori.