Ceremonia aniversară a Secției de pregătire medico-militară din Tîrgu Mureș ( Anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureș)

Aspect de la ceremonia aniversarã a Secþiei de pregãtire medico-militarã din Tîrgu Mureº (Anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureº) - foto MApN

Aspect de la ceremonia aniversară a Secției de pregătire medico-militară din Tîrgu Mureș (Anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureș) - foto MApN