Ceremonia aniversară a Secției de pregătire medico-militară din Tîrgu Mureș ( Anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureș)

Aspect de la  simpozionul organizat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinþarea Secþiei de pregãtire medico-militarã (Syymposium marking 25 years since the establishment of the Section of Military Medical Training) - foto MApN

Aspect de la simpozionul organizat cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea Secției de pregătire medico-militară (Syymposium marking 25 years since the establishment of the Section of Military Medical Training) - foto MApN