Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, primeºte raportul la ceremonia depunerii jurãmântului militar - foto Ovidiu Oltean
Ministrul Duºa se adreseazã participanþilor la ceremonie - foto Ovidiu Oltean
Defilarea soldaþilor profesioniºti care au depus jurãmântul militar - foto Ovidiu Oltean
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, primește raportul la ceremonia depunerii jurământului militar - foto Ovidiu Oltean
Vizualizat: 441 ori.
Ministrul Dușa se adresează participanților la ceremonie - foto Ovidiu Oltean
Vizualizat: 474 ori.
Defilarea soldaților profesioniști care au depus jurământul militar - foto Ovidiu Oltean
Vizualizat: 461 ori.
Militarii participanþi la ceremonie - foto Ovidiu Oltean
Militarii participanți la ceremonie - foto Ovidiu Oltean
Vizualizat: 463 ori.