Ceremonia de plecare în Afganistan a "Dragonilor Transilvani" (“Dragonii Transilvani” deploy to Afghanistan)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei (Defence minister Mircea Duºa addressing the audience ) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței (Defence minister Mircea Dușa addressing the audience ) - foto Valentin Ciobîrcă