Concertul dedicat veteranilor de război și militarilor răniți în teatrele de operații (Concert dedicated to war veterans and military personnel wounded in theaters of operations)

Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister addressing the audience)

Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister addressing the audience)