Concertul dedicat veteranilor de război și militarilor răniți în teatrele de operații (Concert dedicated to war veterans and military personnel wounded in theaters of operations)

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu cei doi artiºti - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa with the two artists)

Ministrul Mircea Dușa împreună cu cei doi artiști - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa with the two artists)