transpixel
transpixel Aspect de la exerciþiul multinaþional Swift Response 15 - foto Petricã Mihalache
(Multinational Exercise Swift Response 15) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la exerciþiul multinaþional Swift Response 15 - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa at Multinational Exercise Swift Response 15) transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Aspect de la exerciþiul multinaþional Swift Response 15 - foto Petricã Mihalache
(Multinational Exercise Swift Response 15) transpixel
transpixel
Aspect de la exercițiul multinațional Swift Response 15 - foto Petrică Mihalache
(Multinational Exercise Swift Response 15)
Vizualizat: 295 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la exercițiul multinațional Swift Response 15 - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa at Multinational Exercise Swift Response 15)
Vizualizat: 385 ori.
Aspect de la exercițiul multinațional Swift Response 15 - foto Petrică Mihalache
(Multinational Exercise Swift Response 15)
Vizualizat: 335 ori.