Ceremonia de activare a Unității de integrare a forțelor NATO de la București (Ceremony Marking the NATO Force Integration Unit Rendered Operational in Bucharest)

Drapelele naþiunilor participante la NFIU - Foto Petricã Mihalache
(Flag of the nations participating in NFIU)

Drapelele națiunilor participante la NFIU - Foto Petrică Mihalache
(Flag of the nations participating in NFIU)