Ceremonia de activare a Unității de integrare a forțelor NATO de la București (Ceremony Marking the NATO Force Integration Unit Rendered Operational in Bucharest)

Aspect din timpul ceremoniei de activare a Unitãþii de integrare a forþelor NATO (NFIU) de la Bucureºti - Foto Petricã Mihalache 
(Ceremony marking the NATO Force Integration Unit rendered operational in Bucharest)

Aspect din timpul ceremoniei de activare a Unității de integrare a forțelor NATO (NFIU) de la București - Foto Petrică Mihalache
(Ceremony marking the NATO Force Integration Unit rendered operational in Bucharest)