Ceremonia de activare a Unității de integrare a forțelor NATO de la București (Ceremony Marking the NATO Force Integration Unit Rendered Operational in Bucharest)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - Foto Petricã Mihalache 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - Foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience)