Ștafeta veteranilor 2015 (Veterans’ Relay 2015)

Prezentarea activitãþilor cuprinse în cadrul ªtafetei veteranilor 2015 - foto Nicuºor Comãnescu
(The audience is updated on the activities taking place during the Veterans’ Relay 2015)

Prezentarea activităților cuprinse în cadrul Ștafetei veteranilor 2015 - foto Nicușor Comănescu
(The audience is updated on the activities taking place during the Veterans’ Relay 2015)