transpixel
transpixel Aspect din timpul ºedinþei de evaluare în teren a modului de asigurare a sprijinului logistic în folosul trupelor proprii (The assessment in the field of the of the logistic support given to our owntroops) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Aspect din Poligonul de experienþe al Armatei, de la Jegãlia (The experimental firing range of the Armed Forces in Jegãlia) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Jurnaliºti în adãpostul semi-îngropat pentru observarea tragerii cu armamentul activ-reactiv ºi muniþie cumulativã (Journalists in the half-buried shelter for watching the shooting) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
Aspect din timpul ședinței de evaluare în teren a modului de asigurare a sprijinului logistic în folosul trupelor proprii (The assessment in the field of the of the logistic support given to our owntroops) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 379 ori.
Aspect din Poligonul de experiențe al Armatei, de la Jegălia (The experimental firing range of the Armed Forces in Jegălia) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 379 ori.
Jurnaliști în adăpostul semi-îngropat pentru observarea tragerii cu armamentul activ-reactiv și muniție cumulativă (Journalists in the half-buried shelter for watching the shooting) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 373 ori.
transpixel
transpixel Aspect din timpul exerciþiului de tragere (Shooting exercise) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Aspect din timpul exerciþiului demonstrativ CBRN de la Jegãlia (CBRN exercise at Jegãlia) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
transpixel
transpixel Trenul de comandament în care funcþioneazã Grupul de Sprijin Logistic Întrunit al exerciþiului HISTRIA 15 (Command train where the JLSG Command is set and works during exerciseHISTRIA 15) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
Aspect din timpul exercițiului de tragere (Shooting exercise) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 366 ori.
Aspect din timpul exercițiului demonstrativ CBRN de la Jegălia (CBRN exercise at Jegălia) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 372 ori.
Trenul de comandament în care funcționează Grupul de Sprijin Logistic Întrunit al exercițiului HISTRIA 15 (Command train where the JLSG Command is set and works during exerciseHISTRIA 15) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 407 ori.
transpixel
transpixel Vizionarea, în direct, a unei secvenþe a exerciþiului de traversare a Dunãrii (Watching live crosiing the Danube river during the exercise) - foto Petricã Mihalache transpixel
transpixel
Vizionarea, în direct, a unei secvențe a exercițiului de traversare a Dunării (Watching live crosiing the Danube river during the exercise) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 532 ori.