Ministrul Mircea Dușa a evaluat modul de asigurare a sprijinului logistic pe timpul acțiunilor militare (Minister Dușa Will Assess the Logistic Support Offered during Military Actions)

Aspect din timpul ºedinþei de evaluare în teren a modului de asigurare a sprijinului logistic în folosul trupelor proprii (The assessment in the field of the  of the logistic support given to our owntroops) - foto Petricã Mihalache

Aspect din timpul ședinței de evaluare în teren a modului de asigurare a sprijinului logistic în folosul trupelor proprii (The assessment in the field of the of the logistic support given to our owntroops) - foto Petrică Mihalache