Ministrul Mircea Dușa a evaluat modul de asigurare a sprijinului logistic pe timpul acțiunilor militare (Minister Dușa Will Assess the Logistic Support Offered during Military Actions)

Aspect din timpul exerciþiului demonstrativ CBRN de la Jegãlia (CBRN exercise at Jegãlia) - foto Petricã Mihalache

Aspect din timpul exercițiului demonstrativ CBRN de la Jegălia (CBRN exercise at Jegălia) - foto Petrică Mihalache