"Ministru pentru o zi", la M.Ap.N. ("Defence Minister for One Day")

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu "ministrul pentru o zi", Cezar-Dumitru Roºu - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, together with student Cezar-Dumitru Roºu “the one day defence minister”)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu "ministrul pentru o zi", Cezar-Dumitru Roșu - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, together with student Cezar-Dumitru Roșu “the one day defence minister”)