"Ministru pentru o zi", la M.Ap.N. ("Defence Minister for One Day")

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu Cezar-Dumitru Roºu - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Mircea Duºa and Cezar-Dumitru Roºu)

Ministrul Mircea Dușa împreună cu Cezar-Dumitru Roșu - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Mircea Dușa and Cezar-Dumitru Roșu)