Congresul Național de Medicină Militară și Conferința Zilele Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr.Carol Davila”

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se participanþilor la ceremonie - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se participanților la ceremonie - foto Eugen Mihai